Waarom kiezen om VvE beheer uit te besteden?

0

Bij een eengezinswoning is doorgaans naast het gebouw ook de grond het bezit van de persoon die als eigenaar ervan in het Kadaster staat ingeschreven. Men deelt geen ruimtes of grond met andere personen. Bij een appartementengebouw is dat anders. Er worden diverse ruimtes gedeeld, zoals de hal, het trappenhuis en de galerijen. Vaak delen de bewoners van het gebouw ook voorzieningen als een verwarmingsketel en een lift. Een VvE is een rechtspersoon en voor de oprichting ervan gaat men naar een notaris. Het is een speciale verenigingsvorm, anders dan een sportvereniging bijvoorbeeld. Men gaat naar de notaris, zodra een gebouw wordt gesplitst in appartementen. Alle appartementen worden apart ingeschreven in het Kadaster. Bij de oprichting van een VvE worden alle eigenaren van de appartementen automatisch lid van de VvE. Dat is niet optioneel. Een VvE wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De plichten en rechten van iedere eigenaar staan beschreven in:

  • De splitsingsakte met een gedetailleerde beschrijving van het gebouw.
  • Het splitsingsreglement met de regels van de VvE.

Een VvE heeft een bestuur. Een van de appartementseigenaren kan dat zijn, maar niet per se. Men kan dat desgewenst uitbesteden, zoals aan een administratiekantoor.

Wat is VvE Beheer?

De VvE is verantwoordelijk voor het vve beheer, zoals het onderhoud, reparaties, brandstof, schoonmaak enzovoorts, van de gemeenschappelijk ruimten en voorzieningen van het appartementsgebouw. Tenminste eens per jaar wordt een vergadering belegd, waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden van de VvE. Het hoogste orgaan van een VvE is de vergadering van eigenaars. Deze vergadering neemt de belangrijke beslissingen op basis van een meerderheid van stemmen. Het kan daarbij gaan om het gebruik van de gedeelde ruimtes of hoeveel de maandelijkse bijdragen dienen te bedragen. Niet alle eigenaren hebben echter per se dezelfde hoeveelheid stemmen. 

Dat is in de splitsingsakte geregeld. In bepaalde gevallen is het nodig dat twee derde van alle stemmen bij de vergadering aanwezig is. Een besluit moet vervolgens worden genomen door twee derde van de aanwezige stemmen. De appartementseigenaren betalen maandelijks een bedrag aan de VvE. Dat is voor het dekken van de gezamenlijk kosten en het klein onderhoud. Daarnaast wordt er een reservefonds aangehouden. Dat fonds is voor de verduurzaming van het gebouw en het groot onderhoud. De VvE neemt een aansprakelijkheids- en opstalverzekering.

Related Posts

© Alle rechten voorbehouden