Geld besparen met zonnepanelen

0

Met het zelf opwekken van elektrische energie met zonnepanelen, lever je een bijdrage aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Dat is belangrijk, want CO2 is een veroorzaker van het broeikaseffect. We worden regelmatig geconfronteerd met de gevolgen daarvan. Een daarvan is de afsmelting van het ijs op de polen. Een andere zijn de extreme weersomstandigheden die zich vaker voordoen. Met zonnepanelen maken we ons huis duurzamer. Daarnaast is het prettig dat ermee je energiekosten omlaaggaan. Maar waaruit bestaat een zonnepaneel installatie?

Onderdelen zonnepaneelinstallatie

In zonnepanelen wordt zonnestraling omgezet in elektrische energie. Die panelen worden onderling verbonden, opdat er een uit- en een ingaande stroomkabel is. De stroom die wordt opgewekt, is gelijkstroom. Datzelfde type stroom komt bijvoorbeeld uit een auto-accu. Het lichtnet levert echter wisselstroom. Bovendien is het voltage van de door zonnepanelen opgewekte elektrische energie een stuk lager dan de 230 Volt van het lichtnet. Daarom is er een omvormer nodig. Die doet de omzettingen van gelijk- naar wisselstroom en van een lage spanning naar 230 Volt. De omvormer wordt aangesloten op de stroommeter van het lichtnet in de meterkast. Aan de ene kant wordt dan in huis stroom van het lichtnet gebruikt, als de zonnepanelen onvoldoende energie genereren en aan de andere kant kan stroom worden teruggeleverd aan het lichtnet, als de panelen meer stroom opwekken dan op een gegeven moment in huis nodig is. De omvormer is daarom een zeer belangrijke component van een zonnepaneelinstallatie.

Kostenbesparing

Uit berekeningen van de organisatie Milieu Centraal blijkt dat je een investering in een zonnepaneleninstallatie in minder dan 10 jaren kan terugverdienen. Dat komt op de eerste plaats, omdat je minder stroom van de elektriciteitsmaatschappij nodig hebt. Daardoor alleen al kan je geld besparen. Op de tweede plaats kan je, zoals we al zagen, stroom terugleveren aan het lichtnet. Dat kan als je zonnepanelen bij veel zon meer stroom genereren dan je behoefte is. Daar geldt nog altijd de salderingsregeling voor. Dat betekent dat de vergoeding die je daarvoor ontvangt, gelijk is aan het tarief dat de elektriciteitsmaatschappij je in rekening brengt voor verbruikte stroom. Vanaf 2023 wordt die regeling echter geleidelijk afgebouwd tot 2031. Daarna bepaalt de energiemaatschappij welke vergoeding wordt geboden voor de stroom die je teruglevert. Je krijgt weliswaar geen subsidie meer voor de plaatsing van zonnepalen in Noord-Brabant, maar er bestaan mogelijkheden om een lening tegen gunstige voorwaarden af te sluiten. Tenslotte kan de 21% BTW die je betaalt voor een zonnepaneleninstallatie weer worden teruggevraagd.

Related Posts

© Alle rechten voorbehouden